Bibliografie eTUBA.pl

Bibliografie eTUBA.pl

Na stronie eTUBA.pl rozpoczynamy prowadzenie bibliografii, w których znajdą się przypisy do publikacji i dzieł, wymienianych w recenzjach i informacjach na stronie eTUBA.pl. Mamy nadzieję, że w ten sposób zarówno uporządkujemy prowadzenie przypisów, jak i ułatwimy dostęp do publikacji, które nagłaśniamy poprzez eTUBA.pl.

Układ bibliografii

Wszystkie przypisy dotyczące publikacji i dzieł, wymienianych w tekstach na stronie eTUBA.pl będą dostępne w dziale BIBLIOGRAFIA eTUBA.pl - ALFABETYCZNIE link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-alfabetycznie i dziale BIBLIOGRAFIA eTUBA.pl - CHRONOLOGICZNIE link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-chronologicznie.

Dodatkowo prowadzić będziemy BIBLIOGRAFIE TAMATYCZNE, w których będą zamieszczane przypisy odnoszące się tylko do poszczególnych kategorii:

·       KULTURA link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-tematycznie/kultura

·       RODZINA link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-tematycznie/rodzina

·       SPOŁECZEŃSTWO link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-tematycznie/społeczeństwo

·       SPORT link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-tematycznie/sport

·       STYL ŻYCIA link: http://etuba.pl/bibliografia-etubapl-tematycznie/styl-życia

Oczywiście może dojść do zamieszczenia jednego przypisu w dwóch lub więcej bibliografiach tematycznych, jeśli będzie to uzasadnione treścią publikacji.


Przypisy

Każdy przypis obejmuje następujące informacje:

1. Tytuł

2. Autor/autorzy

3.     Redakcja lub wydawca

4.     Data publikacji

5.     Link do publikacji

6.     Link do eTUBA.plData publikacji: 2018.07.30, data aktualizacji: 2018.08.31.